Wat is/zijn CoverCaps?

CoverCaps is een reeks producten die een effectieve bescherming bieden tegen ongevallen met onafgeschermde stekeinden.
Ongevallen met onafgeschermde stekeinden hebben al tot dodelijke afloop geleid, maar ook tot zeer zwaar lichamelijk letsel of arbeidsomgeschiktheid.
Nu bestaat er de mogelijkheid om deze ongelukken uit te bannen: CoverCaps.

CoverCaps biedt een reeks producten, waarmee voor elke situatie gekozen kan worden voor de meest effectieve en economisch verantwoorde wijze van beveiliging. De gepatenteerde doppen bieden niet alleen bescherming tegen de gevolgen van persoonlijke ongevallen, zij helpen ook deze te voorkomen. De felle kleuren signaleren elk potentieel gevaar op duidelijke wijze, zeker in situaties van verminderd zicht.
Het vergroten van de zichtbaarheid van (rijen) stekeinden verbeterd tevens de overzichtelijkheid van de bouwplaats. Een kraanmachinist kan de obstakels veel duidelijker onderscheiden wat ook een vermindering van risico’s op ongevallen en schade betekend.

Kortom, CoverCaps beidt een verlaging van risico’s via het signaleren van gevaren en, als er zich een ongeval voordoet, biedt CoverCaps een sterke vermindering van de gevolgen van een dergelijk ongeval.

CoverCaps: CanSaveALife